Årsmöte 2020.

Kallelse till ordinarie årsmöte för ras och avelsföreningen för cane corso.


Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte den 15 Mars 2020.
Plats: Motell Vätterleden,
Tid: 11.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motion som medlem önskar få behandlad vid klubbens ordinarie
årsmöte skall skickas in enlighet med stadgarna § 7 mom 5, senast 21
dagar före årsmötesdatum. Motionen skall vara skriftlig och
undertecknad av motionären.
Kontaktuppgifter till valberedningen: Carina Modig (sammankallande)
cina_modig@hotmail.com
Årsmöteshandlingarna kommer att delas ut på plats.
Klubben kommer att bjuda på fika.
Önskar Du fika så föranmäl till sekreterare@racc.nu senast 5 Mars 2020.
Välkomna