Rasprofil Mentalbeskrivning

Detta är en Rasprofil för Cane Corso gällande Mentalbeskrivning Hund.

Den är utarbetad av Avelskommitteén i samråd med uppfödarmötet i oktober 2014.

Grönmarkerad ruta är den ruta som är mest önskvärd att en Cane Corso skall hamna i protokollet.

Gulmarkerad ruta är även OK.

Rödmarkerad ruta är en ruta där är en Cane Corso INTE bör hamna i bedömingen och även rosamarkerad ruta bör ses som icke önskvärd. Uppfödare ombedes att utvärdera sin avkomma utifrån denna Rasprofil samt genom användning av mentalt rastypiska avelsdjur sträva mot Rasprofilen i avkomma.


Klicka på bilderna för att förstora.

MHprotokoll 1

 

MHprotokoll 2