Bli medlem

RACC har anlitat SKK´s medlemshanteringstjänst 
from 1 januari 2018.

skkGå in på SKK's Medlemsguide och välj Ras > Typ av medlem.

Medlemsavgiften för 2020 som följer

Huvudmedlem medlemsår 1: 150 SEK/år
Huvudmedlem följande medlemsår: 300 SEK/år
Familjemedlem: 50 SEK/år
(Till fullbetalande huvudmedlem på samma folkbokföringsadress)
Valpköparmedlemskap: 150 SEK/år
                                                (Detta gäller för valpköpare till de kennlar som är anslutna till rasklubbens kennelregister 
                                                och där valpköparen ej har varit medlemmar i RACC tidigare.)

Medlemsavgiften betalas löpande. 
Uppfödare som bjuder sina valpköpare på 1 års medlemskap anmäler detta HÄR