Bli medlem

RACC har anlitat SKK´s medlemshanteringstjänst from 1 januari 2018.

skkGå in på SKK's Medlemsguide och välj Ras > Typ av medlem.

Medlemsavgiften för 2019 som följer

Huvudmedlem medlemsår 1: 150 SEK/år
Huvudmedlem följande medlemsår: 300 SEK/år
Familjemedlem: 50 SEK/år
(Till fullbetalande huvudmedlem på samma folkbokföringsadress)


Valpköparmedlemskap: 150 SEK/år
(Detta gäller för valpköpare till de kennlar som är anslutna till rasklubbens kennelregister 
och där valpköparen ej har varit medlemmar i RACC tidigare.)
Formulär för Gåvo-/Valpmedlemskap 

Medlemsavgiften betalas löpande.