Hälsoenkät 2020

RACC önskar alla Cane corso-ägares hjälp!


Vi ber er fylla i denna enkät, länk nedan.
Fyll i en gång per hund ni ägt, svenskfödd och importhund. Även för de hundar som ni ägt som inte är i livet längre.
Detta för att rasklubben och uppfödarna ska få en bra bild av hur hälsa, (med mera), ser ut i den svenska populationen och kunna fokusera på rätt förbättringsåtgärder i avelsarbetet för att vår ras ska bli friskare och mer rastypisk.
Enkäten ligger ute tom 29 februari.

Enkäten hittar ni här.