Kallelse till ordinarie årsmöte

för Ras och avelsföreningen för Cane Corso

Alla medlemmar kallas till ordinarie årsmöte.

Plats:Studiefrämjandet falkgatan 7 i Göteborg
Tid: kl 11,00 24 mars 2019

Kontaktuppgifter till valberedning Carina Modig (sammankallande) Cina_modig@hotmail.com

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Motion som medlem önskar få behandlad vid klubbens ordinarie årsmöte skall skickas in I enlighet med stadgarna § 7 mom 5.

Kontaktuppgifter till valberedningen finns på www.racc.nu

Årsmöteshandlingarna kommer att delas ut på plats.

Klubben kommer att bjuda på fika, för fika föranmäl senast 20 mars till sekreterare@racc.nu


Välkomna