Maila genom att skicka ett mail till revisorer@racc.nu

Marie Jensen

Katarina Björklund

Suppleant 2

 

Helena Westerholm

Revisor

Jan Holmgren

Revisorsuppleant