Man kan maila alla i stadge kommittén igenom att skicka ett mail till stadge@racc.nu

Clas Larsson

Styrelseordförande
Sammankallande Stadgekommittén

Tel: 0708-83 26 18
ordforande@racc.nu

Nina Gripemark

Vice Styrelseordförande

Tel: 073-709 90 00
viceordforande@racc.nu