Webmaster

Nedan finner du kontaktinformation till rasklubbens webmaster.

Anna Jansson

Suppleant 3
Avelskommittén 

annajansson_90@hotmail.com

Angelina K Larsson

Styrelseledamot 2
Redaktör RACCAREN
Sammankallande Mediakommittén
Webmaster RACC.nu

Tel: 0739-88 77 67
redaktor@racc.nu