Krav uppfödare

För anslutning till raccs kennelregister krävs följande:

  • Medlem i ras-och avelsföreningen för cane corso.
  • Följer SKK:s grundregler och Jordbruksverkets föreskrifter för hundavel.
  • Betalar fastställd avgift 200 SEK/kalenderår. I de fall uppfödaren vill ansluta sig till raccs kennelregister under löpande år betalas för de månader (inklusive anslutningsmånad) som återstår av kalenderåret, alltså 200 SEK/antal månader.
  • Erlagd avgift för kennelregistret återbetalas inte.
  • För att få stå med i rasklubbens kennelregister skall de uppfödare som inte har godkänt kennelprefix ansökt om detsamma hos SKK. Kopia på ansökan skall skickas med vid önskemål om anslutning till registret.

Hälsokrav för de avelshundar kennlar anslutna till registret använder:

  • Att endast registrera valpar, eller upplåta hund till, kombination där föräldrarna har officiell FCI-godkänd HD-status A, B eller C. Känd hd status skall finnas innan parning. Om en förälder har HD C skall den andra ha A eller B och RACC rekommenderar att kombinationen har ett kull index över 100 för HD på parningsdagen.
  • Att båda föräldradjuren i avelskombinationen har FCI-godkänt officiellt avläst ED-resultat.
  • Minst ett (1) av föräldradjuren i avelskombination har en genomfört MH (Mentalbeskrivning Hund med känd mental status) eller genomförd BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund). Mentalbeskrivning från de nordiska länderna samt CAL 2 gäller likvärdigt. Kravet gäller inte för moderlivsimporterade valpar.

Bryter man mot ovanstående avelskrav gäller detta:

  • Kennelinnehavare/uppfödare, ansluten till raccs kennelregister, som ej följer ovanstående borttages från kennelregistret under en period om två (2) år räknat från aktuell valpkulls födelsedatum.
  • En kennelinnehavare/uppfödare som ej finns med i raccs kennelregister och som registrerar kull, eller hundägare som upplåter sin hund till avel där kombinationen bryter mot raccs gällande krav avseende HD-status får ej ansluta sig till kennelregistret under en tid av ett (1) år räknat från aktuell valpkulls födelse.

RACC önskar att uppfödarna ställer höga krav på sina avelsdjur och även följer RACC´s avelsrekommendationer. Dessa finner ni här.

Dispens från reglerna ges i särskilda fall och sökes hos styrelsen.

Nyhet! Betala avgiften med Swish till nummer 123 156 8716
(Glöm inte att ange namn och vad betalningen avser)

Klicka här för att öppna formulär för Uppfödarregistrering Svenska uppfödare.
Formuläret skickas till kassor@racc.nu eller via post till Sanna Havås, Hindås Grönhultsv 2, 43854 Hindås.