Rasspecial utställning

Välkommen till Ras- och avelsföreningen för cane corsos officiella utställning den 11 maj i Lidköping 2019, Eslöv den 22/9 2019
utställningsinbjudan

Sista anmälnings och betalningsdag till Lidköping är den 25 april 2019
Medlemskap i RACC krävs av svenska utställare, dock ej för valpklass

Domare: Emil Muncan.

Valpar 4-6 , 6-9 mån 225 SEK
Juniorklass 9-18 mån 345 SEK
Unghundsklass 15-24 mån 345 SEK
Öppen klass från 15 mån 345 SEK
Bruksklass från 15 mån 295 SEK
Championklass 345 SEK
Veteranklass från 8 år 295 SEK
Veteranklass från 10 år Gratis

 

Skojklasser såsom parklass kommer att anordnas, anmälan sker på plats.

Anmälan samt avgift måste vara poststämplad senast den 25 april 2019 på RACCs bg 5690-3503.

IBAN-nr för utländska betalare är SE 5480 0008 4525 9843 0399 84 och BIC är SWEDSESS. 
Ange utställning, namn och registreringsnummer på er hund.

Anmälan skickas till utstallning@racc.nu men kan också göras på SKK:s
blankett och skickas till RACC c/o Lena Larsson, Sparlösa Smedegården 1,53490 VARA

Information kan fås av Lena 0736-586368 eller www.racc.nu (där eventuella ändringar kommer att publiceras).

Du kan även maila frågor till utstallning@racc.nu

Ej erlagd anmälningsavgift kommer att faktureras då anmälan är bindande!

 

 

Man kan maila alla i utställningskommittén igenom att skicka ett mail till utstallning@racc.nu

Lena Larsson

Sekreterare
Sammankallande Utställningskommittén

Tel: 0736-58 63 68
sekreterare@racc.nu

Sparlösa Smedegården 1
534 90 Vara

Angelina K Larsson

Styrelseledamot 2
Redaktör RACCAREN
Sammankallande Mediakommittén

Tel: 0739-88 77 67
ledamot2@racc.nu 
redaktor@racc.nu

Annika Thor

Styrelseledamot 3

annika.mthor@gmail.com